OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA

Po podpisaniu aktu notarialnego, w którym następuje ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego zakupu, Kupujący staje się pełnoprawnym właścicielem oraz członkiem wspólnoty mieszkaniowej. Wiąże się to z prawami, jak i obowiązkami, do których należy:
 

  • Zgłoszenie zakupu nieruchomości w Urzędzie Miasta

Zgodnie z Ustawą z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, właściciel nieruchomości będący osobą fizyczną, w ciągu 14 dni od jej nabycia (podpisania aktu notarialnego), ma obowiązek złożyć właściwemu organowi podatkowemu odpowiedni formularz w Urzędzie Miasta, na terenie którego położona jest ta nieruchomość, w celu naliczenia podatku od nieruchomości.
 

  • Zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3

Zmiana miejsca zameldowania wymaga zawiadomienia Urzędu Skarbowego o zmianie tych danych. W tym celu należy dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego poprzez złożenie w Urzędzie Skarbowym formularza ZAP-3.

 

INWESTOR

Inwestorem realizującym projekt jest Inwest-R
spółka z grupy Regesta, jednej z największych firm
w regione, inwestującej z sukcesem na różnych płaszczyznach.

więcej
Biuro sprzedaży

ul. Nowowiejska 52A
28-400 Pińczów

tel: +48 510 296 130
fax: +48 41 358 27 73
office@osiedlesiedmiolaski.pl

Godziny otwarcia
  • Poniedziałek 8:00 - 16:00
  • Wtorek 8:00 - 16:00
  • Środa 8:00 - 16:00
  • Czwartek 8:00 - 16:00
  • Piątek 8:00 - 16:00