JAK ZOSTAĆ POSIADACZEM WŁASNEGO M

Siedmiolaski Estate JAK ZOSTAĆ POSIADACZEM WŁASNEGO M - Doskonała decyzja!

Doskonała decyzja!

Dziękujemy, że będziemy mogli pomóc Państwu w podjęciu tak istotnej decyzji, jaką jest zakup własnego apartamentu. Doceniamy, że rozważają Państwo dołączenie do grona mieszkańców nowoczesnej inwestycji Siedmiolaski ESTATE. Nasze apartamenty sprzedawane są zgodnie z tzw. Ustawą Deweloperską, co gwarantuje bezpieczeństwo Kupujących i inwestorów.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do zapoznania się z treścią ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1445) tzw. Ustawą Deweloperską, która weszła w życie w dniu 29 kwietnia 2012 roku.

Poniżej przedstawiamy wybrane zagadnienia dotyczące samej procedury zakupu, gdzie w kilku krokach pokażemy, jak szybko i sprawnie stać się właścicielem wymarzonego mieszkania.

Krok 1 - Umowa Rezerwacyjna

Po wyborze mieszkania spotykamy się w celu podpisania Umowy Rezerwacyjnej. Umowa ta pozwala na zarezerwowanie wybranego mieszkania i jest gwarancją wyłączenia go ze sprzedaży. Podpisanie Umowy Rezerwacyjnej wiąże się z wpłatą ustalonej opłaty rezerwacyjnej na poczet ceny mieszkania. Wraz z Umową Rezerwacyjną wręczany jest prospekt informacyjny oraz wzór Umowy Deweloperskiej. Dokumenty te są potrzebne i wymagane przez banki w momencie, kiedy zakup planujemy finansować za pomocą kredytu hipotecznego.

Krok 2 - Umowa Deweloperska

Kolejnym etapem sprzedaży jest ustalenie terminu podpisania Umowy Przedwstępnej Sprzedaży, czyli tzw. Umowy Deweloperskiej w formie aktu notarialnego. Zwykle odbywa się to do kilku tygodni po podpisaniu Umowy Rezerwacyjnej. Wcześniej ustalamy również harmonogram wpłat transz, który wpisany jest do Umowy Deweloperskiej. Harmonogram wyznacza terminy kolejnych transz za apartament oraz ich kwoty. Wpłata dokonywana jest na wskazany w umowie numer rachunku bankowego prowadzonego dla danego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Wszystkie Państwa wpłaty na poczet zakupu mieszkania ewidencjonowane są odrębnie dla każdego Nabywcy. Na podstawie Umowy Deweloperskiej, w księdze wieczystej prowadzonej dla nabywanej nieruchomości dokonywany jest wpis roszczenia Nabywcy o wybudowanie budynku, wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie prawa własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu na Nabywcę. 

Zakup miejsca postojowego w garażu podziemnym jest równoważny z nabyciem prawa do jego wyłącznego korzystania.
Koszty czynności notarialnych i sądowych ponoszone są w równych częściach przez dewelopera i Nabywcę.

Krok 3 - Akt Własności

Do podpisywania aktu notarialnego przenoszącego własność przystąpimy po wydaniu przez Urząd Miasta Zaświadczenia o Samodzielności Lokalu, a następnie Kartoteki Lokalu. Wówczas zaprosimy Państwa do Kancelarii Notarialnej na podpisanie Umowy Sprzedaży czyli Umowy Przyrzeczonej. Warunkiem jej podpisania jest uregulowanie należności za mieszkanie (lub mieszkanie i miejsce postojowe), czyli wpłacenie całej ceny sprzedaży określonej w Umowie Deweloperskiej. Skutkiem tej umowy jest przeniesienie na Państwa prawa własności wyodrębnionego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie, dla którego zostanie przez Sąd założona osobna księga wieczysta.

Po podpisaniu umowy otrzymujecie Państwo klucze do mieszkania. W ten sposób stajecie się właścicielem mieszkania własnościowego hipotecznego, a co za tym idzie członkiem wspólnoty mieszkaniowej utworzonej przez wszystkich właścicieli lokali w tej nieruchomości, na podstawie Ustawy o własności lokali.

Nasza Kancelaria

INWEST-R współpracuje z Kancelarią Notarialną notariusza Adama Krasowskiego oraz notariusza Mariusza Żelichowskiego

Przy umowie muszą się Państwo legitymować aktualnym dowodem osobistym, który nie utracił ważności,  a w razie jego braku – aktualnym paszportem, który nie utracił ważności.

Na podpisanie aktu notarialnego muszą się stawić wszyscy Nabywcy wymienieni w Umowie Deweloperskiej. Jeśli którykolwiek z Nabywców nie może się stawić osobiście, może upoważnić notarialnie inną wskazaną przez siebie osobę.

Wszelkie koszty związane z podpisaniem Umowy Sprzedaży pobierane są przez Kancelarię Notarialną gotówką i ponosi je w całości Kupujący. 

Wybierz budynek, a następnie mieszkanie

INWESTOR

Inwestorem realizującym projekt jest Inwest-R
spółka z grupy Regesta, jednej z największych firm
w regione, inwestującej z sukcesem na różnych płaszczyznach.

więcej
Biuro sprzedaży

ul. Nowowiejska 52A
28-400 Pińczów

tel: +48 510 296 130
fax: +48 41 358 27 73
office@osiedlesiedmiolaski.pl

Godziny otwarcia
  • Poniedziałek 8:00 - 16:00
  • Wtorek 8:00 - 16:00
  • Środa 8:00 - 16:00
  • Czwartek 8:00 - 16:00
  • Piątek 8:00 - 16:00